Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2013

lifeis2short2suck
Prawdziwy mężczyzna szanuje kobietę.
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viamyzone myzone
lifeis2short2suck

Kim Nowak, Chmury


Nie pytaj go "dlaczego?",
nie proś go, by wrócił.
Kiedy go zobaczysz - odwróć się i idź.

Nie myśl o nim źle,
nie myśl o nim czule.
Kiedy go zobaczysz - odwróć się i idź.
Reposted frombylejaka bylejaka viamyzone myzone
lifeis2short2suck
5654 6a0d
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamyzone myzone
lifeis2short2suck
przyzwyczaili się. popłakali a potem się przyzwyczaili. człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja
— fiodor dostojewski w 'zbrodni i karze'
lifeis2short2suck
6029 308d 500
Reposted fromIriss Iriss viamyzone myzone
lifeis2short2suck
2461 354f
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viamyzone myzone
lifeis2short2suck
4386 3f41
Reposted fromaurophobia aurophobia viamyzone myzone

September 25 2013

lifeis2short2suck
0022 2cda
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaSayid Sayid

September 22 2013

lifeis2short2suck
Może ja po prostu wyluzuję... I zobaczę co się stanie...
— ...
Reposted fromMojasamotnosc Mojasamotnosc
lifeis2short2suck
3409 f4aa
Reposted fromchujowojakzawsze chujowojakzawsze

September 18 2013

lifeis2short2suck
1868 13ac
Reposted fromimyours imyours viaSayid Sayid

September 14 2013

lifeis2short2suck
8471 d033 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viamyzone myzone

September 06 2013

lifeis2short2suck
Nie liż ran, ciesz się z nich. One są dowodem na to, że walczyłeś.
— Greys Anatomy
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viamyzone myzone

August 30 2013

lifeis2short2suck

August 22 2013

lifeis2short2suck
Póki źdźbło bodaj nadziei ostatnie.
— DANTE, CZYŚCIEC, III, 135 (TŁ. E. PORĘBOWICZ)

August 20 2013

lifeis2short2suck
dzieci należy trzymac z dala od internetu, od dzieci internet głupieje
— ktoś mądry
Reposted fromreksi0 reksi0 viaPannaJ PannaJ
lifeis2short2suck
3250 4b80
lifeis2short2suck
1387 7c6f
Reposted fromsnukraina snukraina viaPannaJ PannaJ
lifeis2short2suck
Wiesz,czasami z ludźmi nie warto dyskutować,nie warto im tłumaczyć,jedyne,co warto,to zostawić ich i odejść.Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar,na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromforgottenprincess forgottenprincess viaPannaJ PannaJ
lifeis2short2suck
Nie przyśpieszaj niczego. Jeśli to jest dobre, będziesz to wiedział. A jeśli to ma się zdarzyć, zdarzy się.
Reposted fromasiiieek asiiieek viaPannaJ PannaJ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl