Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

lifeis2short2suck
5282 c6a2 500
18.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamyzone myzone

March 13 2014

lifeis2short2suck
Jest taka cierpienia granica , za którą się uśmiech pogodny zaczyna.

                                                                                          Czesław Miłosz
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viamyzone myzone

February 08 2014

lifeis2short2suck
4343 fc57 500
Reposted fromjuzernejm juzernejm

February 07 2014

7457 c197 500
lifeis2short2suck
6113 a7ce
"Póki go kochałam, to tak cudownie poprawiał włosy. Nagle patrzę: Jezu, jak on głupio poprawia te włosy!"

Agnieszka Osiecka
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyzone myzone
lifeis2short2suck
Każdemu się wydaje, że jest niezastąpiony. A pewnego dnia budzisz się i widzisz, że już dawno cię zastąpili, tylko tego nie zauważyłeś.
— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viateraztu teraztu

January 31 2014

lifeis2short2suck
3916 50a8
Reposted fromimbryk imbryk viaSayid Sayid
lifeis2short2suck
5348 b8fa 500
Reposted fromreperkusje reperkusje viaSayid Sayid

January 12 2014

lifeis2short2suck
1052 290d
kalendarz
Reposted fromznikajac znikajac viamyzone myzone

October 29 2013

lifeis2short2suck
4080 f2ac
...
Reposted fromPICCHU PICCHU
lifeis2short2suck
4086 d393 500
Reposted fromlenka024 lenka024
lifeis2short2suck
4095 884f
:)
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt

October 25 2013

lifeis2short2suck
Niech więc to będzie nawet katastrofa... ale niech się wreszcie coś stanie, bo tak się nie da dalej żyć.
— Anna Janko - Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 07 2013

lifeis2short2suck
Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje.
— Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"
Reposted fromdygoty dygoty viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 06 2013

lifeis2short2suck
6730 8dc6
często 
kończymy 
jako 
nieznajomi.
Reposted fromperseweracje perseweracje viamyzone myzone

October 04 2013

lifeis2short2suck
  Są w życiu spotkania nieuniknione.
— Michał Choromański
Reposted fromIriss Iriss viamyzone myzone

September 29 2013

lifeis2short2suck
Reposted fromsiostra siostra viaPannaJ PannaJ
lifeis2short2suck
2657 d85a 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromMuppet Muppet viaPannaJ PannaJ
lifeis2short2suck
7861 e883
Reposted fromIriss Iriss viaPannaJ PannaJ
lifeis2short2suck
4210 1511 500
Reposted fromZircon Zircon viaPannaJ PannaJ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl